MON-SAT from 8:00 - 17:00

Amanov Shavkat Ergashevich

Director

Register for a consultation

Amanov Shavkat Ergashevich

Director

Register for a consultation

Amanov Shavkat Ergashevich

Director

Register for a consultation

Amanov Shavkat Ergashevich

Director

Umarov Hasan    

Chief Medical Officer

Omonova Maftun Shavkatovna

Pediatrician

Bakaeva Gavkhar Ravshanovna

Otorhinolaryngologist

Abrarova Elvira Nazimovna

General Practitioner-cardiologist

Abdurakhmonov Otabek Bakhtiyorovich

Head and Neck Surgical Oncologist

Khatamov Shuhrat Normuhammedovich

Head and Neck Surgical Oncologist

Khudayorov Murod Sarvarovich

Head and Neck Surgical Oncologist

Akmalovna Komila Karimovna

Neuropathologist

Enazarov Dilmurod Izzatullayevich 

Maxillofacial surgeon